Nová mravnosť, bude témou Divadelnej Nitry

Festival  Divadelná Nitra prispieva k medzinárodnej kultúrnej výmene a rozvoju vzájomných stykov a prezentácii rôznych druhov umenia. Zahraničné  súbory sa na podujatí medzinárodného festivalu Divadelná Nitra majú možnosť prezentovať a dostať európskeho povedomia.

Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra chce prostredníctvom umenia zo zahraničia obohacovať kultúru ponuku Slovensku. V roku 2020 pôjde už o 29. ročník festivalu.  Uskutoční sa od 25. do 30. septembra 2020.

Témou medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude v roku 2020 nová mravnosť. Na projekte budú spolupracovať Dublin Theatre Festival v Írsku , Plesni Theatre Ľubľana v Slovinsku a Centrum Buda v belgickom Kotrjiku.  V máji 2019 zverejnili organizátori výzvu a zapojilo sa 11 umeleckých zoskupení. Umelecký tím začal inscenáciu pripravovať vlani  v novembri. Premiéra sa uskutoční na festivale v septembri.

Požiadavkou organizátorov  je participatívny charakter so zapojením publika. Ide o kľúčový výstup projektu BeSpectACTive!, Asociácia Divadelná Nitra sa do neho zapojila koncom roka 2018. Náklady na scénické dielo budú 20-tisíc eur.

 „Výzva je určená umelcom, ktorí chcú prekročiť hranice Slovenska,“ povedala manažérka projektu BeSpectACTive! Anna Šimončičová, s tým že sa zaväzujú podporiť aj prezentáciu inscenácie v zahraničí a plánujú pozvať na festivalovú premiéru približne 30 reprezentantov významných európskych kultúrnych domov a podujatí.

Asociácia Divadelná Nitra, ktorá festival organizuje sa aj v ďalších projektoch venuje prezentácii umenia, umeleckej reflexie, organizuje diskusie a aj neformálne vzdelávanie.

Posted in: Uncategorized